Obchodní podmínky 

Základní informace

Tyto obchodní podmínky platí pro smlouvy uzavírané distančním způsobem v e-shopu www.gubana.sk mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávajícím je: Gubaňa o.z., Bystrický rad 13, Zvolen, 96001, Slovensko. Telefon: +421 949 653 239, e-mail: ahoj@gubana.sk

Kupujícím je spotřebitel, tj. fyzická osoba, koncový spotřebitel.

Uzavření objednávky a smlouvy

Za návrh na uzavření smlouvy podle občanského zákoníku se považuje odeslání vyplněné objednávky v e-shopu kupujícím. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky prodávajícím.

Ceny zboží

Všechny ceny produktů v e-shopu jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající není plátcem DPH. Cena výrobku nezahrnuje náklady na doručení. Ty jsou uvedeny v nákupním košíku před dokončením objednávky, kde kupující vidí také celkovou cenu objednávky včetně nákladů na doručení.

Platební a dodací podmínky 

Kupující platí cenu za výrobek + náklady na dopravu a případně náklady na dobírku. 

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar bankovým prevodom, platobnou kartou cez platobnú bránu v e-shope alebo osobným odberom s vystavením príslušného dokladu.

V případě zakázkové výroby je kupující povinen zaplatit prodávajícímu předem 50 % ceny objednaného zboží. V takovém případě vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu. 

V rámci objednávky v e-shopu je kupující povinen zaplatit prodávajícímu cenu za objednané zboží. v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Způsob doručení si kupující zvolí prostřednictvím objednávkového formuláře v e-shopu nebo jiným způsobem komunikace. Kupující si může zvolit způsob dopravy, a to: 

 • Osobní odběr (po předchozí dohodě s provozovatelem e-shopu) 
 • Slovenskou (Českou) poštou
 • Přes výdejní místo PACKETA
 • PACKETA kurýr na adresu     

Výše nákladů na dopravu bude spotřebiteli vždy sdělena při ověřování objednávky.

Dodání zboží

Není-li u výrobku uvedena dodací lhůta, je prodávající povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději do 30 kalendářních dnů po obdržení platby za zboží (v případě zboží vyrobeného na zakázku do 30 kalendářních dnů po zaplacení zálohové faktury).

Zboží se považuje za převzaté kupujícím v okamžiku, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (s výjimkou dopravce) převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud (a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce je dodáváno odděleně, v okamžiku převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, (b) kupující dodá zboží sestávající z více než jedné části nebo kusu, v okamžiku převzetí poslední části nebo kusu, (c) kupující dodává zboží opakovaně během určitého období, v okamžiku převzetí prvního dodaného zboží.

Reklamační pořádek

Úvodní ustanovení

1.1. Gubaňa o.z. (dále jen "prodávající") tímto informuje spotřebitele (dále jen "zákazník" nebo "kupující") o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace"), včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.

1.2. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), zákonem č. 250/2007 Sb. zákon o ochraně spotřebitele a zákonem č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů, jakož i další obecně závazné právní předpisy Slovenské republiky.

1.3. Tento reklamační řád je umístěn na viditelném místě přístupném zákazníkovi na internetových stránkách www.gubana.sk.

Odpovědnost za vady prodaného zboží

2.1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodávané zboží při převzetí kupujícím, a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců.

2.2. U zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady je záruční doba 24 měsíců, prodávající však neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

2.3. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím použitím:

 • vada byla způsobena mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím (např. v případě oblečení z merino vlny je třeba dbát na to, aby nedošlo k mechanickému poškození suchými zipy, šperky, přezkami atd.),
 • nesprávné zacházení s výrobkem jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k použití,
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí zboží z hlediska vlhkosti, chemických a mechanických vlivů,
 • zanedbání péče o zboží a jeho údržby (nesprávné praní, např. použití nevhodných pracích prostředků pro vlněné oděvy, nesprávné skladování),
 • poškození zboží nadměrným zatížením,
 • použití zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiné porušení záručních podmínek.
 • Z odpovědnosti za vady jsou rovněž vyloučeny vady způsobené přírodními katastrofami.

2.4. Záruční lhůty začínají běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

2.5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do doby, kdy byl kupující povinen převzít zboží po dokončení opravy, se do záruční doby nezapočítává. V případě výměny zboží začíná záruční doba běžet znovu od převzetí nového zboží.

2.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruční doba, zanikají, pokud nebyla uplatněna v záruční době.

2.7. Pokud prodávající při koupi zboží nabídne zákazníkovi k prodávanému zboží další zboží zdarma jako dárek, je na rozhodnutí zákazníka, zda nabízený dárek přijme. Dárek však není prodávaným zbožím, proto prodávající neodpovídá za případné vady. Pokud si je však prodávající vědomý jakýchkoliv vad dárku, je povinen na ně zákazníka při nabízení dárku upozornit. Pokud má dárek vady, na které prodávající zákazníka neupozornil, je zákazník oprávněn jej vrátit. Má-li zákazník právo odstoupit od smlouvy (vrátit peníze), je povinen vrátit prodávajícímu vše, co podle smlouvy obdržel, tj. i zboží, které obdržel jako dárek.

Způsob vyřizování stížností

3.1. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající rozhodne o způsobu odstranění vady a je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu.

3.2. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží nebo, pokud se vada týká pouze součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo jeho závažnosti.

3.3. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí vážné potíže.

3.4 Pokud se vyskytne vada, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).

3.5 Kupující má rovněž právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, avšak kupující nemůže zboží řádně užívat z důvodu opětovného výskytu vady po provedení opravy. Za opětovný výskyt vady po opravě se považuje případ, kdy se stejná vada vyskytne potřetí po nejméně dvou předchozích opravách.

3.6. Kupující má právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i v případě, že se jedná o vady odstranitelné, avšak v případě, že kupující nemůže zboží řádně užívat pro velké množství vad. Za vícenásobné vady se považují nejméně tři různé odstranitelné vady, z nichž každá brání řádnému užívání.

3.7. Nevyřídí-li prodávající reklamaci do 30 kalendářních dnů, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, tj. právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz (odstoupení od smlouvy).

3.8. Pokud je vada neodstranitelná, ale nebrání řádnému užívání zboží, má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

3.9. Pokud má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), je na něm, které z těchto práv uplatní. Jakmile si však jedno z těchto práv zvolí, nemůže již tuto volbu sám jednostranně změnit.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

4.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

4.2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa 

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce je dodáno samostatně, a to v okamžiku převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, 

(b) dodá zboží, které se skládá z několika částí nebo kusů, v okamžiku převzetí poslední části nebo kusu, 

(c) dodává zboží opakovaně po určitou dobu, a to v okamžiku převzetí prvního dodaného zboží.

4.3.  Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • prodej zboží nebo poskytování služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a který může nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • prodej zboží vyrobeného podle specifických požadavků spotřebitele, zboží na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • prodej zboží, které může být po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.

4.5. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom).

4.6. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

4.7. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

4.8. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4.9. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

4.10. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

4.11. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

4.12. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Alternativní řešení sporů

5.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ahoj@gubana.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. 

5.2. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 kalendárnych dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html

5.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 

5.4. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. 

5.5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. 

5.6. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. 

5.7. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Zásady ochrany osobních údajů

Kupující (je-li fyzickou osobou) je povinen oznámit prodávajícímu své jméno, příjmení, doručovací adresu včetně PSČ, telefonní číslo a e-mail.

Kupující (je-li právnickou osobou nebo podnikatelem) je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze osobní údaje nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy.

Účelem zpracování osobních údajů je jejich použití pro plnění spotřebitelské smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě. Osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím stranám za účelem plnění spotřebitelské smlouvy - poště, doručovacím společnostem (kurýrům).

Na základě písemné žádosti může kupující od prodávajícího požadovat:

 • Potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje kupujícího,
 • informace o zpracování osobních údajů,
 • seznam osobních údajů kupujícího, které jsou předmětem zpracování,
 • opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední dokumenty obsahující osobní údaje, může kupující požádat o jejich vrácení; likvidaci svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona.

Kupující může na základě písemné žádosti zaslané prodávajícímu vznést námitku proti:

 • zpracování osobních údajů kupujícího, o nichž se kupující domnívá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a požádat o jejich likvidaci,
 • použití osobních údajů kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovní komunikaci.
 • nebo poskytnutí uvedených osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Pokud má kupující podezření, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně, může podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Za účelem zajištění správného fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory - cookies -, které umožňují internetovému obchodu ukládat po určitou dobu údaje o činnosti a nastavení.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v tomto případě neplatí výše uvedená pravidla pro nakládání s daty.

Dozorčí orgán

Orgánem dozoru nad ochranou spotřebitele je Inspektorát SOI pro Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica.

Podmínky jsou platné od 1.9.2022 do odvolání. 

Informace pro kupující: V případě změny obchodních podmínek platí obchodní podmínky platné v den nákupu.