Výmena, vrátenie a reklamácia tovaru

Výmena tovaru

Občas sa stane, že vec z nejakého dôvodu nesadne. Nenosený a neopratý tovar vám v takom prípade vieme vymeniť. Vyplňte, prosím, tento formulár a spolu s tovarom nám ho pošlite. Po ich doručení Vám najneskôr do 30 dní pošleme nový požadovaný tovar (pokiaľ je tovar stále v našej ponuke a na sklade).

Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy)

Aj také sa stáva! Ak nám z akéhokoľvek dôvodu chcete tovar vrátiť, môžete tak spraviť do 14 dní od jeho prevzatia. Vyplňte, prosím, tento formulár a spolu s tovarom (nenoseným a neopratým) nám ho pošlite. Po ich doručení Vám najneskôr do 14 dní vrátime platbu za tovar, vrátane ceny za doručenie tovaru od nás k vám. 

Reklamácia tovaru

Chyby sa niekedy nevyhýbajú ani nám. Ak by ste chceli zakúpený tovar reklamovať, vyplňte, prosím, tento formulár a spolu s tovarom nám ho pošlite. Po ich doručení Vašu reklamáciu posúdime a vybavíme do 30 dní. 

Ako poslať tovar k nám?

Tovar nám môžete poslať cez Packetu (bývalú Zásielkovňu) na toto výdajné miesto:

ada@gubana.sk,
+421 907 024 114

Dolná 2, 969 01 Banská Štiavnica
ID 22659

Náklady na poštovné od vás k nám hradíte vy.

 

Stručný prehľad reklamačných podmienok

Tu nájdete najdôležitejšie informácie o tom, ako reklamovať tovar. Podrobné podmienky reklamácie sú uvedené v Obchodných podmienkach.

Zodpovednosť za vady predaného tovaru

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

  • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim (napr. pri oblečení z merino vlny je potrebné dávať pozor na mechanické poškodenie od suchých zipsov, šperkov, praciek, apod.)
  • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar (nesprávne pranie, napr. používanie nevhodných pracích prostriedkov pri oblečení z vlny, nesprávnym skladovaním)
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
  • Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Pokud chcete reklamovat zboží, stáhněte si reklamační formulář, vyplňte a odešlete emailem na ahoj@gubana.sk, případně vytiskněte a odešlete společně s tovarem pomocí Packeta Reklamačního asistenta. 

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom).

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.